//

О. Алессандро Пеннезі: "Нью Ейдж" – виклик християнству

Еклектичний окультний рух, відомий під назвою "Нью Ейдж", що використовує і маніпулює деякими елементами християнської традиції, Католицька Церква визначила як виклик християнству. У середині червня 2004р. у Ватикані організували авторитетну міжнародну науково-богословську конференцію з цього питання. Своїм баченням цієї проблеми з кореспондентом католицького інтернет-агентства "Зеніт" поділився фахівець з "нових релігійних рухів" з інституту релігієзнавства Папського Латеранського університету о. Алессандро Пеннезі.

 

– О. Алессандре, чи справді поширення "Нью Ейдж" є викликом християнству?

 

– Так, це дуже значний виклик нашій релігії. І не тільки тому, що "Нью Ейдж" активно поширюється по всьому світу, але, перш за все, тому, що він використовує деякі елементи християнського вчення, вихолощуючи і спотворюючи їхню початкову суть. Наприклад, вони не вважають Ісуса Христа Сином Божим, єдиним Спасителем світу.

 

Ми все більше втрачаємо розуміння істини, світ скочується на позиції чистого суб'єктивізму. Бог може бути представлений як "космічна і понадкосмічна енергія", "Розум", "Усе Суще", "Бог – це ми" і т.п.

 

Якщо Ісус вже не Спаситель, люди починають шукати інші шляхи спасіння, приходять до якогось "самоспасіння" через різні методи та практики, медитацію і навіть магію. Есхатологічні очікування просто втрачають свій сенс, якщо людина починає вірити, що спасіння можна досягти через ланцюжок реінкарнацій.

 

– Чи правда, що "ліберальне мислення" і великою мірою емоційний підхід до духовності "Нью Ейдж" – явище широко поширене в католицькому світі?

 

– Багато хто вважає, що "Нью Ейдж" – це феномен, властивий постмодерністській культурі, яка ґрунтується на ліберальному мисленні, етичному релятивізмі та споживацтві. Я, однак, не можу погодитися з цим твердженням.

 

Філософія "Нью Ейдж" поширюється в різних формах і різними шляхами, дуже тонко і часом зовсім непомітно, як наголошується в спеціальному документі папського секретаріату з екуменізму і релігійного діалогу італійського єпископату. На перший план часто висуваються ідеї захисту природи і загальної любові. З основними принципами "Нью Ейдж" важко не погодитися будь-якій людині доброї волі. Серед них – гармонія між людиною і природою, зусилля щодо вдосконалення нашого світу, мобілізація всіх сил заради добра, заради нового способу життя.

 

Але в той же час "Нью Ейдж" відмовляє явищу і Хресній смерті Христа в істині, єдиності та духовній повноті. Згідно з їхнім образом думок, людина здатна сама або за допомогою спеціальних технік пережити божественний стан, зовсім без участі Божої благодаті, досягти власного спасіння, від якого насамперед залежить світова гармонія.

 

Ще 1989 року конгрегація віровчення видала спеціальний лист про деякі аспекти християнської медитації, в якій чітко проводилося розмежування між християнською духовною практикою і гностицизмом, згідно з яким спасіння осягалося виключно через вдосконалення свідомості.

 

Наприклад, у ватиканському документі згадуються так звані енеаграми – закодовані символи початкових рис характеру людини, що служать езотеричним або магічним цілям, які поділяють людей на дев'ять психологічних типів. Це чистісінької води гнозис. До речі, в англо-саксонських країнах відзначаються зловживання у використанні енеаграм і конференція американських єпископів створила спеціальну комісію з дослідження цього феномену.

 

– Які основні характеристики, в яких можна описати і визначити "Нью Ейдж", і в чому їхня відмінність від християнської доктрини?

 

– Американський автор Дуглас Гротіус виділив шість основних постулатів філософії "Нью Ейдж": все навколо єдине, все навколо – Бог, людство – це Бог, нам необхідно перетворювати нашу свідомість, всі релігії – одне, оптимізм – спосіб космічної еволюції людства.

 

Спробуємо пояснити ці положення більш детально.

 

Перше. Не існує зовнішнього джерела верховного панування, а є тільки внутрішнє: Бог всередині нас, як говорить відома послідовниця цього вчення, кінозірка Ширлі Маклейн.

 

Друге. Творця чітко плутають з творінням, вважається, що Бог – це частина творіння, і не відділяється від останнього. "Нью Ейдж" сприймає монізм, що йде зі східних релігій і стверджує, що "все – суть одне", існує якась суть світобудови і кожна людина і кожна річ є окремим явищем цієї сутності.

 

Третє. Христос не тільки особистість, це тип природної енергії. Таким чином, ідея "христоподібності" стверджує, що Ісус не тільки явлений Христос-Месія, але нібито Він передіснував в первісному дусі схоже як це було з Буддою, Крішною і Мохаммадом. Це відоме гностичне твердження, коріння якого сягають вавилонських язичницьких містерій.

 

Четверте. Мислення "Нью Ейдж" стосується проблеми гріха, хоча і безвідносно до перводного гріха праотця Адама, кажучи про це як про "містичний і чудесний шлях", на якому людина перебуває в невіданні щодо власної божественності.

 

П'яте. Критерій моралі послідовника "Нью Ейдж" – добре все те, що він вважає добрим.

 

Шосте. Традиційна персоніфікація зла в образі диявола чи сатани абсолютно відсутня у філософії та літературі "Нью Ейдж". Ось що пише з питань історії Бенджамін Крим, відомий діяч "Нью Ейдж": "Люцифер прибув з Венери 18,5 років тому. Саме він спрямовує еволюцію і розвиток нашої планети, це він – жертовний агнець і одночасно блудний син. Саме Люцифер приніс унікальну жертву за всю нашу планету".

 

Ще є сьоме. Послідовники "Нью Ейдж" знову беруть на озброєння вчення індійських і деяких інших східних релігій про реінкарнацію, трансформуючи її в ідею про досягнення досконалості через послідовну зміну смертей і народжень. Поряд з цим практикується так званий "чаннелінг" – спілкування з душами померлих людей, які нібито скеровують еволюцію земного людства.

 

Восьме. У документі, який видала Папська Рада з культури і міжрелігійного діалогу під назвою "Ісус Христос – носій живої води. Християнське сприйняття "Нью Ейдж" говориться: " Нью Ейдж "віддає перевагу східним і дохристиянським релігіям як первозданним і неспотвореним в порівнянні з юдео-християнськими спотвореннями. Таким чином, перевага надається первісним язичницьким культам матері-землі (Геї), а те, що з'явилося в релігійній історії людства, тільки критикується. Адже це не що інше, як нове язичництво.

 

– І яка Ваша думка з приводу перспектив всього цього?

 

– Обожнювання природи, відоме як античне поняття "Гея гіпотезіс", застосовується в грецькій міфології – це результат еволюції від раціонального підходу до потреби захисту природи до перетворення цього в культ, що нагадує індуську "священну корову".

 

Вихідною точкою сучасного руху "Нью Ейдж" стало перше свято День Землі, який відзначили 1970 року. Тоді планету оголосили живою істотою і предметом поклоніння. Це абсолютно несумісне з християнським вченням.

 

У багатьох езотеричних публікаціях вважають біблійне вчення певним вираженням екологічних проблем. В одному з номерів журналу "Тайм", присвяченому проблемам довкілля, Біблія, і зокрема книга Буття, де Бог дає людині панування над створеним світом, подається як приклад поганого поводження людини з природою. Багато екологів стверджують, що саме поширення християнства стало причиною тих процесів у розвитку суспільства і технологій, які привели до руйнування довкілля.

 

Це почуття провини разом з поклонінням природі є поряд зі знеціненням людської особистості та захистом життя. Наприклад, прихильники «Нью Ейдж» ніяк не позначили свою позицію з проблеми абортів.

 

– Кардинал Жорж Котье заявив, що принципи "Нью Ейдж" несумісні з католицькою доктриною. Чи є причини для такого жорсткого обвинувачення?

 

– Такі звинувачення справедливі. Кардинал прямо заявив, що основні ідеї "Нью Ейдж" несумісні з християнським вченням, навіть більше, вони прямо суперечать йому.

 

Згідно з ватиканським документом під назвою "Ісус Христос, володар води живої. Християнське сприйняття "Нью Ейдж ", не можна відокремлювати деякі досить нешкідливі елементи вчення "Нью Ейдж" від загальних принципів цього світогляду. Гностична природа цього вчення змушує нас засудити його в цілому. Не можна, виходячи з принципів християнської віри, відокремити одні елементи релігійності "Нью Ейдж" від інших. Неможливо вибирати те, що прийнятно для християн в цьому навчанні, відкидаючи одночасно те, що таким не є. І оскільки "Нью Ейдж" акцентує увагу на єдності з природою, космічному знанні та загальному блазі без опори, що базується на християнській вірі одкровення, воно не може розглядатися як позитивне і безпечне.

 

30 липня 2004 рік
За матеріалами: portal-credo.ru