//

Уповноважений ВР вказує на низку порушень у сфері свободи віросповідання

КИЇВ – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини особливо звертає увагу на проблематику реєстрації релігійних організацій та перереєстрації їх статутів.

 

Про це зазначено у Щорічній доповіді про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина, яку омбудсмен Валерія Лутковська представила 5 червня 2013 року на засіданні парламенту, повідомляє Інститут релігійної свободи.

 

Сфері забезпечення права на свободу совісті та віросповідання присвячено дві сторінки Доповіді з 267 (пункт 5.3 Розділу 5 «Заборона дискримінації»). При цьому головна увага акцентується на складній двоетапній процедурі реєстрації релігійних організації.

 

Нагадаємо, що запроваджені законопроектом № 10221 зміни закріпили процедуру подвійної реєстрації релігійних організацій, необхідної для набуття статусу юридичної особи чи внесення змін до статутних документів. Головна проблема в тому, що ці дві процедури жодним чином не узгоджені між собою. Відтак, відсутня взаємодія між органами, що здійснюють політику у сфері релігії та реєстрацію статутів документів релігійних організацій, та державними реєстраторами. При цьому Мін'юст та Мінкультури вже розробили законопроекти з метою виправлення згаданих норм.

 

“Така ускладнена процедура реєстрації релігійних організацій є необґрунтованою й порушує право на свободу совісті та віросповідання, гарантованого статтею 35 Конституції України та статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”,  – зазначено у Доповіді омбудсмена.

 

У зв’язку з цим Уповноважений наголошує на потребі негайно внести зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», якими скасувати зазначені зміни щодо порядку реєстрації релігійних організацій.

 

Окрім цього у Щорічній доповіді Уповноваженого ВР з прав людини наводиться приклад порушення прав віруючих з боку Львівської обласної держадміністрації, пов'язаний із передачею культової споруди новоствореній православній громаді, яка заявила про зміну своєї конфесійної належності.

 

Інших випадків порушення прав на свободу віросповідання протягом 2012 року у цьому розділі Доповіді відображено не було.

 

Водночас за результатами моніторингу дотримання права громадян на мирні зібрання (Розділ 7 Доповіді) Уповноважений вважає, що для забезпечення повноцінного функціонування Закону щодо свободи мирних зібрань є необхідним внести зміни до існуючих законодавчих актів, якими на сьогодні регулюються окремі питання цієї сфери.

 

Зокрема, потребує внесення змін стаття 21 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації» – у частині поширення гарантій свободи мирних зібрань на публічні богослужіння, що проводяться за межами культових споруд і територій, встановлення для їх проведення повідомного, а не дозвільного порядку.

 

Аналізуючи стан додержання конституційних прав і свобод військовослужбовців (Розділ 9), омбудсмен України звертає увагу на керівні настанови Ради Європи, які передбачають закріплення у законодавстві право на легітимну відмову від служби у Збройних Силах не лише за релігійними, але й за іншими переконаннями.

 

Крім цього, зафіксовано порушення права громадян України на присвоєння первинних військових звань офіцерів запасу після завершення відповідної підготовки для тих осіб, які відмовились від податкового номера за релігійними переконаннями.

 

Уповноважений ВР з прав людини наполягає на усуненні дискримінації за ознакою віросповідання та на узгодженні наказів Міністра оборони України, які регламентують порядок присвоєння військових звань та оформлення документів з інших питань, з Податковим кодексом України.