//

"Motu Proprio" про попередження і протидію незаконній діяльності у фінансовій і валютній сферах

Апостольський Престіл завжди піднімав свій голос, щоб закликати всіх людей доброї волі і особливо лідерів держав до зобов'язання творити на основі справедливого і міцного миру у всьому світі загальний град Божий, до якого рухається історія співтовариства народів і країн [Бенедикт XVI, енцикліка Caritas in veritate (29 червня 2009), 7: AAS 101 /2009), 645]. На жаль, у наш час, в умовах суспільства, що все глибше залучається до процесу глобалізації, миру загрожує безліч причин, серед яких неправедне використання ринку і економіки, а також тероризм, який, чинячи насильство, сіє смерть, страждання, ненависть і соціальну нестабільність.

Міжнародне співтовариство все частіше реагує на це дуже своєчасно, забезпечуючи себе юридичними принципами та інструментами, які дозволяли б запобігти і протистояти явищу відмивання грошей і фінансуванню тероризму.

Святий Престіл схвалює ці зусилля і має намір приєднатися до цих правил при використанні матеріальних ресурсів, що служать для здійснення своєї місії і завдань міста-держави Ватикан.

У цьому контексті, а також на виконання Валютної Угоди між містом-державою Ватикан і Європейським Співтовариством від 17 грудня 2009 року, я схвалив видання для цієї держави Закону про попередження і протидію відмиванню прибутків, отриманих від злочинної діяльності і фінансуванню тероризму від 30 грудня 2010 року, який публікується сьогодні.

Цим Апостольським Посланням у формі Motu Proprio:

a) ухвалюю, що вищезгаданий Закон Держави Міста Ватикан і його майбутні зміни мають силу також і для відомств Римської курії, а також для всіх органів і установ, підлеглих Святому Престолу, де б вони не здійснювали свою діяльність, про яку говориться в ст. 2 ці Закони;

b) засновую Службу з фінансового моніторингу (AIF), про яку говориться в ст. 33 Закону про запобігання і боротьбу з відмиванням прибутків, отриманих злочинним шляхом і фінансуванням тероризму, як інститут, пов'язаний зі Святим Престолом, згідно норми статей 186 і 190-191 Апостольської конституції "Pastor Bonus", наділяючи її канонічним статусом публічної юридичної особи і статусом ватиканської юридичної особи, а також затверджую її Статут, що додається до цього Motu proprio;

c) ухвалюю, щоб Служба з фінансового моніторингу здійснювала свої завдання відносно відомств Римської курії та всіх органів і установ, про які говориться в пункті а);

d) делегую компетентним судовим органам Держави Міста Ватикан, - з обмеженням у випадках можливих правопорушень, про які говориться у вищезгаданому Законі, - повноваження здійснювати кримінальну юрисдикцію відносно відомств Римської курії та всіх органів і установ, про які говориться в пункті а);

Наказую, щоб усе, тут постановлене, діяло повною мірою і постійно, починаючи з сьогоднішнього дня, незважаючи ні на які розпорядження, що суперечать, у тому числі і що заслуговують на особливе нагадування.

Ухвалюю опублікувати це Апостольське Послання у формі Motu Proprio в Acta Apostolicae Sedis.

Дано в Римі, в апостольському палаці, 30 грудня року 2010, в шостий рік Понтификату

BENEDICTUS PP. XVI

[01871-01.01] [Текст оригіналу : італійською мовою]
© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana

Неофіційний переклад за матеріалами : http://www.catholic.uz/