//

«Україна – Ватикан: Проблеми державно-церковних взаємин у контексті об’єднаної Європи»

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Філософський факультет

Кафедра релігієзнавства і теології

 

Міністерство культури і туризму України

Національний заповідник «Давній Галич»

 

Національна Академія наук України

Інститут філософії імені Григорія Сковороди

Відділення релігієзнавства

 

Українська асоціація релігієзнавців

 

Посольство України при Святому Престолі

 

 

ініціюють проведення

в рамках наукового проекту «Україна і Ватикан»

 

V Міжнародної науково-практичної конференції

на тему:

«Україна – Ватикан: Проблеми державно-церковних взаємин у контексті об’єднаної Європи»

Враховуючи те, що на сьогоднішній день у багатьох країнах Європи і колишнього СРСР проходять процеси згортання демократії та дехристиянізації, а також розділяючи стурбованість християнських церков, зокрема Папи Римського цими процесами і його заклики до рехристиянізації Європи, ініціативна група в складі представників Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Української асоціації релігієзнавців, кафедри релігієзнавства і теології філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Національного заповідника «Давній Галич», вважає за необхідне розглянути державно-церковні відносини у контексті об’єднаної Європи з метою врахування Україною європейського досвіду крізь призму побудови (формування) власної моделі державно-церковних взаємин.

 

Продовжуючи реалізацію наукового проекту «Україна – Ватикан», науковці вище згаданих інституцій ініціюють проведення 25 – 26 травня 2011 року в м. Галичі на базі Національного заповідника «Давній Галич» V Міжнародної науково-практичної конференції “Україна – Ватикан: проблеми державно-церковних взаємин у контексті об’єднаної Європи».

 

На розгляд конференції виносяться проблемні питання :

 

1. Релігійні процеси в об’єднаній Європі та місце України в них.

1. Європейські моделі державно-церковних відносин. Конкордати як одна з форм унормування (регуляції) взаємин між Церквою і Державою.
2. Вплив глобалізації на державно-церковні відносини: український контекст.
3. Ватикан і державно-церковні та церковно-етнічні процеси в Україні: історія, сучасний стан і перспектива.

 

 

 

 

Конференція відбудеться 25 – 26 травня 2011 року у Національному заповіднику «Давній Галич» за адресою вул. І. Франка, 1, м. Галич, Івано-Франківська область, 77100

 

Тексти доповідей, виступів у друкованому вигляді та в електронному варіанті просимо надіслати до 15 березня 2011 року на адресу: Національний заповідник «Давній Галич», вул. І. Франка, 1, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101

E – mail: semen_pob@rаmbler.ru

pobutsky@meta.ua

lfilip56@gmail.com

kyyak.s@gmail.com

 

Тел.: 0(3431) 21-896, факс: 0(3431) 21-991

 

Вимоги до оформлення статей:

- обсяг 7-10 сторінок форматом А-4, 14 кеглем з інтервалом 1,5, шрифтом Times New Roman;

- посилання в тексті слід супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, с.5], а список джерел подавати в кінці тексту.

Оргкомітет планує випуск збірника матеріалів до конференції. Матеріали, надіслані після 15 березня 2011 року, публікуватись не будуть.

Проїзд і проживання учасників конференції за власний рахунок.

 

Оргкомітет конференції

 

Контактна особа: Качковська Н.Н.

тел.:03431-22-655