//

Відомий американський теолог-єзуїт представив «нові докази існування Бога»

У США вийшла книга відомого католицького богослова і філософа священика Роберта Спіцера. Книга, присвячена богословському осмисленню теорій сучасної фізики і філософії науки, носить назву «Нові докази існування Бога: вклад сучасної фізики і філософії» (New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics And Philosophy).


У своїй роботі Спіцер викладає нову версію «природного богослів'я». При цьому основна увага приділяється фізичній і космологічній проблематиці. За допомогою аргументів, взятих з філософії і природних наук, автор захищає тезу про те, що сучасні дослідження в області фізики виразно вказують на реальність надприродної творчої сили, яку можна ідентифікувати як Початок Всесвіту.


«National Catholic Reporter» зазначає, що Спіцер «виходитиме в своєму аналізі і оцінці сучасних наукових даних з традиції томізму, глибоко вкоріненого, як відомо, у філософії Арістотеля». Тому нові докази буття Бога грунтуються на визнанні здатності людського розуму дати «твердий раціональний фундамент на користь релігійної віри»,  говориться в анотації до книги.


Спіцер в розгорнутому вигляді розглядає і аналізує на сторінках книги найостанніші досягнення і підходи, розроблені в рамках раціонального теїзму (rational theism). Даючи відповідь на широко поширені сьогодні атеїстичні погляди, що апелюють до науки, автор книги формулює аргументи на користь буття Бога і творіння на підставі різних версій теорії «Великого вибуху», теорії струн, квантової фізики, онтології часу і так далі.


Окрім всього іншого, одна з глав книги спеціально присвячена викладу концепції визнаного американського фахівця з філософії науки Брюса Гордона. Згідно з цією концепцією, сучасні фізичні дослідження примушують будь-якого неупередженого вченого схилятися до того, що правдоподібнішим і, можливо, навіть найрозумнішим, для пояснення нашому  Всесвіту є твердження, що його першоджерелом є трансцендентна розумна сила.


Але чому «докази» на користь існування Бога, приведені в книзі, називаються «новими»? Таке питання, передуючи читачеві, задає сам автор. Тому, що лише в цій книзі, як стверджує Р. Спіцер, зібрані воєдино і осмислені з точки зору неотомізму всі відкриття фізики, зроблені вченими за останніх 70 років.


Священик Роберт Дж. Спіцер є членом Товариства Ісуса. Область його наукових інтересів — богослів'я, філософія науки, метафізика, теоретична і практична педагогіка. Він автор декількох книг і великої кількості статей, присвячених, перш за все, питанням взаємовідношення фізики і богослів'я. Починаючи з 1987 р. він заснував чи став співзасновником семи інститутів і різних науково-дослідних і освітніх організацій (Інститут етики і театральної майстерності, Центр етичного лідерства і ін.). На сьогоднішній день Спіцер обіймає посаду президента Magis Institute, великої позабюджетної організації, що займається освітніми проектами в міждисциплінарних сферах знання.


У вересні 2010 р. Спіцер брав участь в  дискусійному шоу Ларрі Кінга на «CNN» з проблеми взаємовідношення віри і розуму. Його опонентом в цій програмі виступив фізик зі світовим ім'ям Стівен Хокінг.

 

За матеріалами: www.sedmitza.ru