//

В Українi провели перший з'їзд священикiв-екзорцистiв

Такий з'їзд недавно проходив й у Римi. У свiтi заговорили про брак компетентних священикiв, здатних допомогти людям, затягнутим у свiт нечистi. В Українi їх теж небагато. Скажiмо, в УГКЦ таких близько двадцяти.

 

Чому нинi так багато людей потребують молитов священикiв-екзорцистiв? До розмови "Експрес" запросив владику Юлiана Вороновського, єпископа однiєї з єпархiй УГКЦ, отця Йосафата Мощича, координатора надзвичайного i делегованого служiнню у справах екзорцизму УГКЦ, та отця Володимира Лося, викладача догматичного богослов'я Iвано-Франкiвської теологiчної академiї, який практикує екзорцизм.

 

-- Щоб стати екзорцистом, чи повинна духовна особа мати певний дар, спецiальну освiту?

 

Владика Юлiан:-- До обрання особи для такого служiння провiд Церкви завжди ставився дуже ретельно. Настоятелi звали тих, кого вважали здатними його здiйснювати. Тож єпископ своїм декретом призначає обраного ним iєрея для проведення молитов-екзорцизмiв на територiї своєї єпархiї.

 

-- Пiд час з'їзду священикiв-екзорцистiв мовилося про те, що в кожнiй єпархiї має бути бодай три екзорцисти. Чи справдi так багато людей потребують нинi молитов священикiв-екзорцистiв?

 

о. Йосафат: -- Три екзорцисти в єпархiї -- це замало. Усi першi християни вважалися малими екзорцистами i могли просити в iм'я Iсуса Христа звiльнення вiд усякого поневолення злими духами. А тепер кожен християнин покликаний до боротьби iз сатаною завдяки Таїнству Хрещення. Бо коли дiтей хрестять, священик читає малий екзорцизм.

 

Якщо ми говоримо про екзорцизм, то не маємо на увазi останню стадiю, коли в людинi перебуває злий дух. Таке зазвичай стається дуже рiдко. Є й поневоленi грiхами люди, котрi потребують особливої допомоги. Бо "Кожен хто чинить грiх -- грiха невiльник" (Iвана 8, 34). Коли хтось гнiвається, не прощає своїм ближнiм, бажає помсти,.. до нього чiпляються злi духи. Тому найкращий екзорцизм (чи молитва звiльнення) -- це щира сповiдь. Та коли священик пiдозрює, що в людинi вже перебуває злий дух, тодi вже необхiдний особливий чин екзорцизму.

 

-- А як визначити, що людина є одержимою? Як їй поводитися пiсля звiльнення вiд злого духа? Чи може таке статися з нею знову i знову?

 

о. Володимир:-- Єпархiальнi екзорцисти зазвичай проводять сповiдь та дiагностичний екзорцизм для того, аби виявити це. Треба, перш нiж читати необхiднi молитви, переконатися, як реагує особа на освяченi речi, мiсця, молитви.

А вже пiсля очищення вiд злих духiв людинi потрiбно багато молитися, приймати Святi Тайни, ходити до церкви. Iнакше, як написано у Святому Письмi, злi духи повернуться, i їх буде у сiм разiв бiльше. I в жодному випадку не слiд вдаватись до послуг ворожок i знахарiв. Iз допомогою, на перший погляд, наївного магiчного ритуалу нещаснi люди отримують рiзних злих духiв, що не дають їм спокою. Тодi вже без допомоги екзорциста не обiйтися.

 

-- Якщо священик не є офiцiйно визнаним екзорцистом, чи має вiн право виганяти злих духiв? Чи можуть самi люди читати молитви екзорцизму?

 

Владика Юлiан:-- Якщо священик не має благословення для проведення екзорцизмiв, то вiн наражає на небезпеку i себе, i тих, хто до нього звертається по допомогу.

 

У часи пiдпiлля УГКЦ стався прикрий випадок. Люди знали, що в селi Дора на Iвано-Франкiвщинi отець Мирон Деренюк читає молитви екзорцизму. Якось один священик сказав своїм вiрним, якi мали намiр туди їхати: "Я сам над вами прочитаю цi молитви". Пiсля екзорцизму злий дух вийшов iз людини i вселився в отця. Тодi його на возi повезли до Дори, бо вiн сам уже потребував допомоги екзорциста. Тому iз таким жартувати не можна.

 

I якщо священиковi без благословення Церкви не дозволено здiйснювати езкорцизми, то тим паче це стосується християн-мирян.

 

о. Йосафат: -- Чин великого екзорцизму може читати тiльки єпископ або делегований ним священик-екзорцист. А от молитви на звiльнення дозволено промовляти не тiльки всiм священикам, а й компетентним мирянам при благословеннi єпископа.

 

Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що священик-екзорцист в iм'я Iсуса Христа наказує злому духовi вийти з одержимої людини i не повертатися до неї, заклинає демона i хворобу, яку вiн спричиняє. Тим часом у молитвах на звiльнення священик чи мирянин просить Бога iм'ям Iсуса Христа про звiльнення людини вiд поневоленнь чи узалежнень, через якi чiпляються злi духи.

 

Владика Юлiан: -- Священик має належно приготувати i себе, i людину, котрiй потрiбна помiч, до процесу екзорцизму. Зазначу, що екзорцизм -- це допомога Церкви своїй дитинi в дуже складних обставинах. Як правило, злi духи опановують тих, хто вiдходить далеко вiд Бога, живе без покаяння, не сповiдається та не причащається. Якщо людина провадить християнське церковне життя, тодi вiд цих напастей Господь оберiгатиме її.

 

-- Чи траплялося, що священики не могли подолати злого духа, який оселився у людинi?

 

Владика Юлiан: -- Iз життя екзорциста отця Мирона Деренюка оповiдають такий випадок. Священик молився над одержимою злим духом дiвчиною, а той нiяк не хотiв її полишати. I так тривало два днi поспiль, упродовж яких отець Мирон нiчого не їв i майже не спав, лише молився. Своєю витривалiстю вiн перемiг злого духа. Бо Христос казав апостолам: "Цей рiд нiчим не можна вигнати, тiльки молитвою та постом".

 

Для того, щоб Господь допомiг людинi звiльнитися, конче потрiбні її вiра та духовна пiдготовка (перед екзорцизмом християнин має висповiдатися та прийняти Святi Тайни). Священик, своєю чергою, готується до ритуалу молитвою i постом.

 

Богданна МАРТИНИК, Експрес