//

В Австрии растет число членов мужских монашеских орденов

 В Австрії за останні роки стабільно зростає кількість членів чоловічих католицьких монастирів. В даний час понад 6700 австрійців - чоловіків і жінок - є членами католицьких монаших згромаджень, повідомляється KATHweb.

 

Незважаючи на те, що жінки останнім часом менш охоче приймають монаші обіти, кількість монахинь в Австрії майже вдвічі перевищує кількість монахів (4368 і 2213 осіб відповідно). При цьому середній вік більшої частини (65%) членів жіночих орденів становить 65 років.

 

Загальна кількість монастирів та інших релігійних громад в Австрії становить 830. Найбільшим католицьким орденом в Австрії є бенедиктинці (близько 370 монахів). Францисканців - близько 140 монахів. 3-є місце за кількістю членів займають вербісти (100 монахів). В Австрії проживає 90 єзуїтів. Меншу кількість становлять салезіани та цистерціани.

 

Згідно з останніми даними Вищої конференції чоловічих орденів Австрії, на даний час в країні проживає 2213 монахів, в тому числі - 1710 священиків. В Австрії в цілому нараховується 285 чоловічих монастирів та інших релігійних громад. У 2005 р. було зареєстровано 1953 членів чоловічих орденів. У 2009 р. – 2109 членів. Загальна кількість священиків у чоловічих орденах також зросла: з 1528 у 2005 р. до 1611 у 2009 р. Зростання кількості священиків відбувається за рахунок нових хіротоній в Австрії, а не завдяки кліриків, що приїжджають з-за кордону.

 

Згідно з офіційними даними Ватикану, в усьому світі в даний час налічується близько 920 тис. членів католицьких орденів. Більшу частину з них (729 371) становлять монахині. Число монахів майже в 4 рази менше: 135 051 з них складають священики, 563 постійних диякона і 54 229 монахів, котрі не мають сану.

 


За матеріалами www.sedmitza.ruВ Австрии в последние годы стабильно растет число насельников мужских католических монастырей. В настоящее время более 6700 австрийцев — мужчин и женщин — являются членами католических монашеских конгрегаций, сообщается KATHweb.

 

Несмотря на то, что женщины в последнее время менее охотно принимают монашеские обеты, число монахинь в Австрии почти вдвое превышает количество монашествующих мужчин (4368 и 2213 человек соответственно). При этом средний возраст большей части (65 %) членов женских орденов составляет 65 лет.

 

Общее число монастырей и других религиозных общин в Австрии составляет 830. Крупнейшим католическим орденом в Австрии являются бенедиктинцы (около 370 монахов). Францисканцев — около 140 монахов. 3-е место по количеству братии занимают вербисты (100 монахов). В Австрии проживает также 90 иезуитов. Меньшую численность имеют салезианцы и цистерцианцы.

 

Согласно последним данным Высшей конференции мужских орденов Австрии, в настоящее время в стране проживает 2213 монахов, в том числе — 1710 священников. В Австрии в общей сложности насчитывается 285 мужских монастырей и других религиозных общин. В 2005 г. членов мужских орденов было зарегистрировано 1953 человек. В 2009 г. — 2109. Общее число священников в мужских орденах также выросло: 1528 в 2005 г. и 1611 в 2009 г. При этом рост числа священников происходит за счет новых хиротоний в Австрии, а не благодаря клирикам, приезжающим из-за границы.

 

Согласно официальным данным Ватикана, во всем мире в настоящее время насчитывается около 920 тыс. членов католических орденов. Большую часть из них (729 371) составляют монахини. Число монахов почти в 4 раза меньше: 135 051 из них составляют священники, 563 постоянных диакона и 54 229 монахов, не имеющих сана.

Источник: www.sedmitza.ru